Jste připraveni?
Klikněte na tlačítko "ZAČÍT!".
Vyplňte e-přihlášku dle občanského průkazu a klikněte na tlačítko "odeslat".
Automaticky se vygenerují se dva soubory (předvyplněné formuláře) ve formátu PDF.
První "ŽÁDOST O ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ" vytiskněte oboustranně na jeden list papíru a podepište.
Druhý "POSUDEK ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI" vytiskněte a nechejte potvrdit u lékaře.
Oba vyplněné a podepsané formuláře odevzdejte v kanceláři autoškoly