Přihláška k pravidelnému školení

    Vyplnění přihlášky na tomto odkazu

Termíny pravidelného školení

Datum zahájení Číslo kurzu Druh školení Volných míst
 

Druhy školení řidičů „profesní způsobilosti“

Zák. 247/2000 Sb. - §47 – vstupní školení k získání průkazu profesní způsobilosti. Zakončené zkouškou na PC

 • od 21 let – základní rozsah 140 hodin - cena 20 000 Kč - množstevní slevy nad 3 osob
 • od 18 let – rozšířený rozsah 280 hodin - cena 35 000 Kč - množstevní slevy nad 3 osob
 • Rozšíření skupiny „C“ na „D“ - rozsah 45 hodin - cena 7 500 Kč - množstevní slevy nad 3 osob
 • Rozšíření skupiny „D“ na „C“ - rozsah 45 hodin - cena 7 500 Kč - množstevní slevy nad 3 osob

Zák. 247/2000 Sb. - §48 odst. 2) - pravidelné školení pro držitele platného průkazu profesní způsobilosti

 • rozsah 7 hodin každý rok - cena 1 000 Kč - množstevní slevy nad 10 osob

Zák. 247/2000 Sb. - §48 odst. 4) - pravidelné školení pro řidiče, kteří přestali vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvovali pravidelné školení předepsaným způsobem v rozsahu 7 hodin každý rok

 • rozsah 35 hodin (5 x 7 hod.) - cena 5 000 Kč - množstevní slevy nad 10 osob

Zák. 247/2000 Sb. - §48 odst. 5) pravidelné školení pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008

 • rozsah 35 hodin (5 x 7 hod.) - cena 5 000 Kč - množstevní slevy nad 10 osob

Obsah školení řidičů „profesní způsobilosti“

 • teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy
 • uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě
 • bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla
 • poskytování služeb a logistiky
 • hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu
 • sociálně-právního prostředí v silniční dopravě
 • zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích
 • prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích

Perioda školení

Každý rok je zaměřen na jinou problematiku. Vždy se periodicky střídají dvě až tři témata jeden rok a další dvě až tři následující rok. Po třech letech se perioda opakuje s doplněním nových poznatků odpovídajících současnému technickému rozvoji.

Přihlašování na školení

Provozovatel školicího střediska je povinen zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením výuky nebo výcviku v rámci vstupního a pravidelného školení seznam přihlášených účastníků, … Proto je nutné se na školení hlásit v dostatečném předstihu.

Jak se přihlásit

 • Registrovat se a vyplnit e-přihlášku
 • Přihlásit se jako registrovaný zákazník a odeslat přihlášku
 • Rovnou přijít do autoškoly pomůžeme Vám s registrací
 • Poslat SMS na číslo +420 603 721 259, ve tvaru (PPZ, jméno, příjmení, skupina, datum narození, kontakt). Ozveme se sami

Ceník profesního školení