Kdo má povinnost se podrobovat dopravně psychologickému vyšetření

 • držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg - Cena 2100,- Kč
 • nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg, - Cena 2100,- Kč
 • držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel. - Cena 2100,- Kč

Dopravně psychologickému vyšetření jsou tito řidiči povinni se podrobit před zahájením výkonu činnosti. Dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku

 • dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů, Cena 2100,- Kč
 • soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, Cena 2100,- Kč
 • správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, Cena 2100,- Kč nebo
 • podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel - Cena 2100,- Kč

Kdo nemá povinnost se podrobovat dopravně psychologickému vyšetření?

Povinnost dopravně psychologického vyšetření se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu, a dále řidičů vozidel požární ochrany, řidičů vozidel policie, Vězeňské služby České republiky, zpravodajských služeb a řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky

Jak se přihlásit na dopravně psychologickému vyšetření?

 • Vyplnit e-přihlášku
 • Rovnou přijít do autoškoly
 • Poslat SMS na číslo +420 603 721 259, ve tvaru (DPV_jméno_příjmení_datum narození_kontakt)
 • Ozveme se sami.

Termíny dopravně psychologického vyšetření