Jak se přihlásit?

 
 • Vyplnit e-přihlášku
 • Rovnou přijít do autoškoly
 • Poslat SMS na číslo +420 603 721 259, ve tvaru (jméno_příjmení_skupina_datum narození_kontakt)
 • Ozveme se sami.
 
 

Informace jen pro motorkáře .. zde

 
 
 

Jak si naplánovat jízdu?

 
 • Na výuce teorie
 • S učitelem v autě
 • E-mailem (dle volných míst v kalendáři)
 • SMS zprávou
 

Jaký výukový materiál využít?

 
K výuce v naší autoškole používáme a doporučujeme výukový set AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! , jehož autorem je Zdeněk Schröter . Originálně zpracovaná, kreativní učebnice přináší pečlivý výběr zejména té látky, která je nutná pro úspěšné složení všech částí závěrečné zkoušky. Výukový CD ROM obsahující stovky názorných obrázků, animace a videa používáme při výuce na učebně. Tentýž CD ROM pak poslouží i Vám, žákům, při samostudiu. Především interaktivní forma Vás vtáhne do hry. Můžete volit různé varianty, můžete o dané problematice s počítačem komunikovat, můžete si hrát. Učení se stává zábavnějším.
 

Jak zaplatit autoškolu?

 
Před prvním praktickým výcvikem zaplaťte zálohu ve výši 5 000,- Kč (případně celý obnos).
Platbu proveďte
 • v hotovosti, v kanceláři
 • nebo převodem - bude vám vystavena faktura s platebními údaji
 

Kde a jak zaplatit správní poplatek?

 

Pokud děláte zkoušky ve Šternberku, dostavte se osobně (popřípadě v zastoupení) na Městský úřad ve Šternberku, Opavská 1

OTEVÍRACÍ HODINY:

PO 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
ÚT 8:00 - 11:30 12:30 - 14:30
ST 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
ČT 8:00 - 11:30 12:30 - 14:30
- ZAVŘENO

v přízemí na pokladně zaplaťte

první zkouška - 700,- Kč
opravná zkouška PPV (testy) - 100,- Kč
opravná zkouška OÚV (technika) - 200,- Kč
opravná zkouška Praktická jízda - 400,- Kč

Doklad o zaplacení uschovejte a vezměte s sebou v den zkoušky

Pokud děláte zkoušky v Olomouci, dostavte se osobně (popřípadě v zastoupení)

 • na pokladně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc
 • na pokladně Magistrátu města Olomouce, Vejdovského 2., 2. patro. Tel. 585 513 719, 585 513 721, 585 513 724

OTEVÍRACÍ HODINY:

PO 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
ÚT 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
ST 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
ČT 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
- ZAVŘENO

v přízemí na pokladně zaplaťte

první zkouška - 700,- Kč
opravná zkouška PPV (testy) - 100,- Kč
opravná zkouška OÚV (technika) - 200,- Kč
opravná zkouška Praktická jízda - 400,- Kč

Doklad o zaplacení uschovejte a vezměte s sebou v den zkoušky

 

Co není potřeba?

 
Do autoškoly nenoste fotografii (budete ji potřebovat až při podání žádosti o ŘP).
 

Co s sebou ke zkoušce?

 
 • platný občanský průkaz (popřípadě jiný doklad totožnosti např. pas)
 • řidičský průkaz (pokud jde o rozšíření řidičského oprávnění)
 • doklad o zaplacení správního poplatku (nedá se platit v den zkoušky!)
 

Jak postupovat po zkoušce?

 

Každý žadatel se po úspěšném složení závěrečné zkoušky dostaví osobně na městský úřad ve Šternberku na ulici Opavská 1, II. patro, odbor dopravy a silničního hospodářství (Nejlépe v následující úřední den tj. Po s St)

Pokud podle trvalého bydliště nepatříte pod Šternberk, vyzvednete si jen potvrzenou žádost a jdete na svůj úřad. Pokud podle trvalého bydliště patříte pod Šternberk, pak ve II. patře na odboru dopravy a silničního hospodářství vyplňte žádost o vydání řidičského průkazu.

Vezměte s sebou:
 • platný občanský průkaz (popřípadě jiný doklad totožnosti např. pas)
 • řidičský průkaz (pokud jde o rozšíření řidičského oprávnění)
 • fotografii 35 x 45 mm
 • 50,- Kč
 • posudek o zdravotní způsobilosti
Do dvaceti dnů od podání žádosti je Vám vystaven řidičský průkaz, který si osobně vyzvednete.
 

Jak postupovat při vrácení ŘP?

 
 1. Zdravotní způsobilostí k řízení motorových vozidel... Potvrdí ji praktický lékař.
 2. Dopravně psychologické vyšetření..
 3. Na psychologické vyšetření vezměte s sebou:
  • Posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší než 30 dní.
  • Výpis z evidenční karty řidiče.
 4. Podat žádost o přijetí do výuky a výcviku v autoškole.
 5. Prokázat odbornou způsobilost. Úspěšně složit zkoušku.. Pozor! Zkoušku je možné opakovat pouze jednou.
 6. Podat žádost o vrácení ktrerá nesmí být ke dni podání žádosti starší než 60 dní.
 
 
 
Jste připraveni?
Klikněte na tlačítko "ZAČÍT!".
Vyplňte e-přihlášku dle občanského průkazu a klikněte na tlačítko "odeslat".
Automaticky se vygenerují se dva soubory (předvyplněné formuláře) ve formátu PDF.
První "ŽÁDOST O ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ" vytiskněte oboustranně na jeden list papíru a podepište.
Druhý "POSUDEK ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI" vytiskněte a nechejte potvrdit u lékaře.
Oba vyplněné a podepsané formuláře odevzdejte v kanceláři autoškoly